Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 20 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 50 dni temu

 

Witamy na stronie USOSweb Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Logowanie do systemu - pracownicy UEP

Korzystanie z platformy systemowej odbywa się po wprowadzeniu loginu i hasła (opcja "zaloguj się" w rogu strony). Pracownicy logują się za pomocą UID (NIU), czyli numeru użytkownika w uczelnianych systemach informatycznych i hasła do poczty uczelnianej/Xprimer.

Logowanie do systemu - studenci / doktoranci UEP

Korzystanie z funkcjonalności systemu jest możliwe po podaniu loginu i hasła (opcja "zaloguj się" w rogu strony). Studenci / doktoranci UEP logują się do systemu za pomocą UID (NIU), czyli numeru użytkownika w uczelnianych systemach informatycznych oraz hasła do poczty uczelnianej.

Nowi studenci / doktoranci przyjęci na I rok studiów, przy pierwszym logowaniu do systemu USOSweb wpisują UID (NIU) oraz hasło, które otrzymali mailem na adres podany podczas rekrutacji na studia. Nowe hasło ustawione w USOSweb obowiązuje we wszystkich systemach uczelni, do których można się zalogować za pomocą UID (NIU). Po otrzymaniu maila, następnego dnia będzie można zalogować się do USOSweb.

Absolwenci UEP oraz studenci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów drugiego stopnia posiadają UID (NIU) i hasło takie samo jak na studiach pierwszego stopnia lub innych, których są lub byli studentami UEP (osoby te nie otrzymają wiadomości e-mail z UID i hasłem startowym). W przypadków problemów z logowaniem prosimy o użycie opcji "Zresetuj swoje hasło". Gdy problem nadal występuje prosimy o kontakt pod adresem helpdesk@ue.poznan.pl

Synchronizacja bazy danych

Codziennie o godz. 4.00 będzie następowała synchronizacja danych z główną bazą uniwersytecką USOS - w czasie trwania synchronizacji system będzie niedostępny! Należy pamiętać, że informacje wprowadzone danego dnia na bazie głównej USOS widoczne są w systemie USOSweb dopiero po migracji danych, w związku z czym zmiany dokonywane w systemie przez pracowników BOS oraz innych jednostek administracyjnych będą widoczne w module USOSweb następnego dnia.

AKTUALNOŚCI

 

 UWAGA!!

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024 zobowiązani są do odbycia obowiązkowego szkolenia BHP.
Szkolenie studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się w formie kształcenia na odległość (e-learning), na portalu dydaktycznym eUEP (Moodle).

Szkolenie BHP w formie kształcenia na odległość zakończone jest zaliczeniem testowym. Pozytywne zaliczenie testu jest warunkiem uzyskania potwierdzenia ukończenia szkolenia w karcie okresowych osiągnięć studenta. Brak potwierdzenia odbycia szkolenia BHP może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Po zaliczeniu testu BHP należy wydrukować oświadczenie i zaświadczenie o ukończeniu testu i dostarczyć do właściwego zespołu w Biurze Obsługi Studenta. Złożenie oświadczenia i zaświadczenia jest podstawą do uzyskania potwierdzenia ukończenia szkolenia w karcie okresowych osiągnięć studenta

Kurs należy zaliczyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 roku.

Logowanie na kurs „BHP"
• Kurs zamieszczony jest na stronie: https://moodle.ue.poznan.pl/bhp.php
• Z listy dostępnych na stronie kursów należy wybrać odpowiedni kurs, przypisany do formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i poziomu kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia).
W wypadku rozpoczęcia studiów na więcej niż jednym poziomie lub formie studiów należy zaliczyć test dla każdego kursu osobno.

W celu zalogowania się należy użyć poniżej podanego schematu:
Login (nazwa użytkownika): należy podać numer UID (NIU) przesłany osobom przyjętym na studia na adres mailowy podany podczas rekrutacji na studia.
Hasło: należy podać hasło do USOSweb (jest to hasło ustawione przez studenta w systemie USOSweb).
Klucz dostępu do kursu (enrolment key): w tym polu podajemy klucz dostępu podany w informacji o wpisie na listę studentów.
• W wypadku utraty UID lub hasła można je odzyskać na stronie USOSweb.

Problemy z logowaniem i zmianą hasła prosimy zgłaszać na adres helpdesk@ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10 61-875 Poznań tel: +48 61 856 90 00 https://www.ue.poznan.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-0UEP0.1 (2024-04-01)